Deputy Premier John Barilaro to go to NSW-Vic border on Thursday